MATKI PSZCZELE

Oferta sprzedaży matek i odkładów na 2024 r.

  • Matka użytkowa unasienniona sztucznie o sprawdzonym czerwieniu                   120 zł
  • Matka użytkowa unasienniona sztucznie ( bez sprawdzonego czerwienia )          90 zł
  • Matka użytkowa unasienniona naturalnie                                                                      90 zł
  • Matki nieunasiennione                                                                                                       30 zł
  • Odkłady z matką użytkową z 2024 roku                                                     300 zł

Odkłady cztero-ramkowe tylko na ramce wielkopolskiej – 3 plastry z czerwiem + 1 osłonową.

O przyjęciu zamówienia na matki oraz jego realizacje decyduje kolejność zgłoszenia.Matki dostępnych linii:

Carnica  Medokost

Carnica Karolinka

Carnica Wielka

Carnica Alpejka

Carnica M1

Carnica Nieska

Carnica Daja

Buckfast B60

Buckfast GZ

Buckfast Ligurica

Buckfast Anatolica

 Sklenar H47