INFORMACJA

Godziny pracy

   Pracujemy w sezonie,1.V-1X od 7.30 do późnych godzin nocnych we wszystkie dni tygodnia. Osoby chcące osobiście odebrać zamówione matki, prosimy o telefoniczne uzgodnienie dogodnego terminu. Gdy nie odbieramy telefonu prosimy o oczekiwanie na kontakt z naszej strony.

Wysyłka matek

    Zamówione matki pszczele wysyłam w bezpiecznych klateczkach transportowych, za pośrednictwem firm kurierskich w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki. Przesyłki docierają do adresata najczęściej w ciągu doby. Kosztami przesyłki obciążony jest zamawiający.

Forma płatności

– przy odbiorze ( pobranie )                                                                                                                                                        – wpłata na konto bankowe

Reklamacja matek

   W przypadku reklamacji matek zakupionych z naszej hodowli prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny, lub mailowy w celu przedstawienia zaistniałej sytuacji i określenia formy uznania reklamacji jaką Państwo oczekują.

   Reklamacja zostaje uznana w sytuacji, gdy:

  • Nabywca otrzymał matkę uszkodzoną lub martwą. O ile matka padła w czasie transportu wymagam dostarczenia kopii dokumentów potwierdzających złożenie reklamacji u przewoźnika.                             Złożenie reklamacji w tym przypadku powinno nastąpić natychmiast po jej otrzymaniu.                       Składając reklamację odbiorca zobowiązany jest do zwrotu uszkodzonej lub padłej matki.
  • W przypadku reklamacji matki która nie rozpoczęła czerwienia w ciągu 14 dni od jej dostarczenia do odbiorcy lub rozpoczęła czerwienie trutowe należy zwrócić reklamowaną żywą matkę.                                     Po uzyskaniu reklamacji w ciągu dwóch tygodni nastąpi zadośćuczynienie na zasadach ustalonych przez strony na nasz koszt.                                                                                                                                                               Możliwy jest zwrot pieniędzy lub powtórne dostarczenie matki na nasz koszt.

Reklamacja odkładów

   W przypadku reklamacji odkładów zakupionych z naszej pasieki prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny, lub mailowy w celu przedstawienia zaistniałej sytuacji i określenia formy uznania reklamacji jaką Państwo oczekują.

   Reklamacja odkładów pszczelich możliwa jest z uwagi na:

      – kwestionowaną jakość odkładu,                                                                                                                                            – odkład zawiera matkę uszkodzoną lub martwą,                                                                                                                 – wadliwie czerwienie matki.                                                                                                                                                        Składając reklamację odbiorca zobowiązany jest do zwrotu odkładu chyba że zostanie ustalone inaczej.              Po uznaniu reklamacji w ciągu dwóch tygodni nastąpi zadośćuczynienie na zasadach ustalonych przez                strony na nasz koszt.                                                                                                                                                                    Możliwy jest zwrot pieniędzy lub powtórne dostarczenie odkładu.