MATKI PSZCZELE

Oferta sprzedaży matek i odkładów na 2023 r.

  • Matka użytkowa unasienniona sztucznie o sprawdzonym czerwieniu                   120 zł
  • Matka użytkowa unasienniona sztucznie ( bez sprawdzonego czerwienia )          90 zł
  • Matka użytkowa unasienniona naturalnie                                                                      90 zł
  • Matki nieunasiennione                                                                                                       30 zł
  • Odkłady z matką użytkową z 2022 roku                                                     300 zł

Odkłady cztero-ramkowe tylko na ramce wielkopolskiej – 3 plastry z czerwiem + 1 osłonową.

O przyjęciu zamówienia na matki oraz jego realizacje decyduje kolejność zgłoszenia.Matki dostępnych linii:

Carnica  Medokost  51570-2020

Carnica Karolinka 3/63/17 x 3/79/17

Carnica Wielka 6038/2018 x 6027/2018

Carnica Alpejka  14540/2018 x 14839/2017

Carnica M1  1355/2018 x 1083/2017

Carnica Nieska 14824/2017 x 14817/2017

Carnica Daja 3/2019

Buckfast B60(WK) x AP11(RKR)

Buckfast GZ Ml7 x MLL

Buckfast Ligurica L37 x B47(RKR)

Buckfast Anatolica A39 x B47(RKR)

 Sklenar H47